Game Mostbet Aviator: Kỹ thuật, Hack, Dự đoán, Ứng dụng