Melbet Gana Akkra, Oliy Akkra hududi, Gana LinkedInda ijtimoiy media marketing bo’yicha mutaxassisni yollaydi